Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ


Θεοτοκάριον ὡραιότατον καί χαρμόσυνον, τό πρίν ἐπιμελῶς συγγραφέν ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους βίβλων, παρ᾿ Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός [τοῦ Ἁγιορείτου]. Καί τανῦν μετατυπωθέντι καί διορθωθέν εἰς δόξαν αὐτῆς τῆς Ἀειπαρθένου Κόρης καί Θεομήτορος... Ἐνετίησιν ᾳχπα΄ [1681]