Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

«Περί τῶν πρώτων φορητῶν εἰκόνων τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπό τήν ἁγιοκατάταξή του (1955)Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

«Περί τῶν πρώτων φορητῶν εἰκόνων τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπό τήν ἁγιοκατάταξή του (1955)», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 830 (2009) 577-589

 Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης
εικόνα Ζαχαρία μοναχου Καυσοκαλυβίτου (Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας)