Κυριακή 10 Ιουλίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ«Στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ὁ μοναχός παραδίδεται μέ ἀγάπη στόν Θεό καί ὁ Θεός παραδίδεται σ᾿ αὐτόν... Ἔτσι ἡ θεία λατρεία εἶναι χαρά καί πανηγύρι, ἄνοιξη τῆς ψυχῆς καί πρόγευση τοῦ Παραδείσου...
   Ὅλοι ὅσοι ἐπισκέπτονται τό Ἅγιον Ὄρος, διαπιστώνουν ὅτι ἡ λατρεία δέν ἔχει στατικό, ἀλλά δυναμικό χαρακτῆρα. Εἶναι μία κίνηση πρός τόν Θεό: ἡ ψυχή πού ἀνεβαίνει στόν Θεό, συνανυψώνει μαζί της ὅλη τήν κτίση».

                                      ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης Γρηγοριάτης (τέλη 20οῦ αἰ.)