Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πρόκειται για φορητή εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου, διαστάσεων 43,5 Χ 34 ἑκ., πού φέρει τήν ἐπιγραφή Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.
 Τό μοναδικό αὐτό προσωπικό κειμήλιο τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, πού σεβόταν ὁ μεγάλος Ἕλληνας πολιτικός μιά πού ἐπρόκειτο γιά εἰκόνα τοῦ προστάτη του Ἁγίου, βρίσκεται στό Μουσεῖο Ἐλευθερίου Βενιζέλου στά Χανιά. Ἀπεικονίζει τόν ἅγιο ἱεράρχη, ἔνθρονο, μέ λαμπρή ἀρχιερατική στολή, ἱστορημένη σέ χρυσοποίκιλτο κάμπο, πού φέρει ἐπισμαλτωμένα ἐκτυπώματα μέ τήν ἁγιορείτικη ρωσικῆς προέλευσης τεχνική τοῦ τσοκάνικου.

   Ἡ εἰκόνα εἶναι ἔργο τοῦ 1909 τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Διονυσίου Θέμελη καί δωρήθηκε ἀπό τούς Ἁγιορεῖτες αὐταδέλφους Κοσμᾶ μοναχό καί Θεόφιλο ἱερομόναχο στόν κρητικό πολιτικό, πρός τόν ὁποῖο ἔτρεφαν μεγάλη ἐκτίμηση. Πολύ κατατοπιστική γιά τά παραπάνω εἶναι ἡ ἑξῆς  ἐπιγραφή πού βρίσκεται σε ἐπίχρυση ταινία ἔνθετα προσαρμοσμένη στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας: 

«ΤΩ ΕΞΟΧΟΤΑΤΩ ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩ ΒΕΝΙΖΕΛΩ
Τεκμήριον ἐλάχιστον ἀπείρου πρός αὐτόν ἐκτιμήσεως καί ἐνθυμήσεως ἔνεκεν, ταύτην δωροῦσιν οἰ ἀδελ(φοί) Κοσμᾶς μοναχός καί Θεόφιλος ίερομόναχος. Ἔργον Θέμελη Διονυσίου ἁγιογράφου. Ἐν Ἀγίῳ Ὄρει 1909»Να σημειωθεῖ ὅτι στό ἴδιο Μουσεῖο φυλάσσεται καί ἑτέρα φορητή εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου, τῶν μέσων τοῦ 18ου αἰώνα, πού ἀπεικονίζει τόν Ἅγιο μέ σκηνές ἀπό τον Βίο του. Ἡ εἰκόνα βρισκόταν, ὅπως καί τώρα στό Μουσεῖο, ἐπάνω ἀπό τό κρεβάτι τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, καί μεταφέρθηκε, ὅπως καί ἄλλα προσωπικά του ἀντικείμενα, ἀπό τό Παρίσι, ὅπου ζοῦσε κάποια περίοδο ἐξόριστος.