Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝὍλα στίς ἱερές εἰκόνες εἶναι θεῖο φῶς καί πνεῦμα. Ὁ φωτοστέφανος πού βλέπουμε στίς κεφαλές τῶν ἁγίων συμβολίζει τό θεῖο φῶς μέ τό ὁποῖο εἶναι λουσμένη ἡ εἰκονιζόμενη μορφή. Οἱ ἅγιοι ἀκτινοβολοῦν τή δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ἀφοῦ ἡ εἰκόνα ἑνός ἁγίου εἶναι ἀπόλυτα συνδεδεμένη μέ τό πρόσωπό του, ἡ χάρη τοῦ ἁγίου περνάει καί στήν εἰκόνα του. Αὐτό μᾶς διδάσκει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Οἱ γάρ ἅγιοι καί ζῶντες πεπληρωμένοι ἦσαν Πνεύματος Ἁγίου, καί τελευτησάντων αὐτῶν, ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀνεκφοιτήτως (χωρίς νά ἐξέρχεται) ἔνεστι (ὑπάρχει μέσα) καί ταῖς ψυχαῖς καί τοῖς σώμασιν, ἐν τοῖς τάφοις, καί τοῖς χαρακτῆρσι, καί ταῖς ἁγίαις εἰκόσιν αὐτῶν, οὐ κατ᾿ οὐσίαν, ἀλλά χάριτι καί ἐνεργείᾳ». Oἱ εἰκόνες τῶν ἁγίων εἶναι τά κάτοπτρα τῆς θέωσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καθώς μετέχουν στή θεία ζωή. Σ᾿ αὐτήν τή ζωή καλούμαστε ὅλοι μας να γίνουμε μέτοχοι.