Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ


ΤΟ ΚΙΒΔΗΛΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΥΠΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥΤό Κίβδηλον Νόμισμα ἤτοι ὁ ἀποκεκηρυγμένος λιβελλογράφος Εὐλόγιος Κουρίλας ὁ Ἀλβανός. Ἐκδίδοται ὑπό ΣπυρίδωνοςἈθανασίου Λαυριώτου ἰατροῦ, χάριν τῆς ἀληθείας, τῆς Ἱστορίας καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Θεσσαλονίκη 1936