Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Παταπίου μοναχού Καυσοκαλυβίτου

https://www.scribd.com/doc/278730585/3-%CE%9F-%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85

Παταπίου μοναχού Καυσοκαλυβίτου

«Ὁ Φώτης Κόντογλου καί ὁ μοναχός Ἰσίδωρος Καυσοκαλυβίτης. 
Σχέσεις ἀλληλεκτίμησης μέσα ἀπό κείμενά τους καί ἀνέκδοτες ἐπιστολές»

 Δημοσιεύθηκε στό ἐπιστημονικό περιοδικό Παρνασσός ΜΣΤ΄ (2004), σ. 203-260

Προσωπογραφία Ισιδώρου μοναχού, έργο του Φώτη Κόντογλου (1923)

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΣΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ


Όλο το κείμενο της μελέτης, μπορείτε να το δείτε εδώ