Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΑ ΣΤΗ ΧΙΟ. 1Σύγχρονη φορητ εκόνα στόν ερ να γίου Αμιλιανού στν μώνυμο συνοικισμ στν Καλιμασι  της νήσου  Χίου.

Φωτογραφία του συνεργάτη του ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Κ.Τσιώλη