Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: 200.000 ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Στό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ, 
νέες πνευματικές ὁδοιπορίες
      στό Ἅγιον Ὄρος
      μέ τό ἱστολόγιο 
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ