Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ἐραστής Σοφίας ὑπό τῶν θείων Γραφῶν ὁδηγούμενος, ἤτοι Εἰσήγησις Δογματική ἐκτεθεῖσα παρά τοῦ σοφολογιωτάτου Διδασκάλου κυρίου Σεργίου τοῦ Μακραίου [τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων]... Κωνσταντινούπολις 1816.