Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Ἀθωνικό ὁδοιπορικό στήν Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας - Κισνόβ 2

Ἀθωνικό ὁδοιπορικό στήν Δημοκρατία τῆς Μολδαβίας - ΚισνόβΣτό Κισνόβ (Κισινάου), πρωτεύουσα τῆς Μολδαβίας.

 Κισνόβ. Παράδοση καί σύγχρονη ζωή.


 Κισνόβ. Ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

 Κισνόβ. Ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

 Κισνόβ. Ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας Τριχεροῦσας τῆς μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Παλαιά φωτογραφία τοῦ ἑλληνικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος στό Κισνόβ τῆς Μολδαβίας.