Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου. Δρ. Θεολογίας

«Ἀνέκδοτες τυπικές λειτουργικές διατάξεις σέ κώδικες τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων».
Δημοσίευση: Γηθόσυνον Σέβασμα. Ἀντίδωρον τιμῆς καί μνήμης εἰς τόν μακαριστόν καθηγητήν τῆς Λειτουργικῆς Ἰωάννην Φουντούλην (+ 2007), τ. Β΄, σ. 1571-1598.