Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

Ὁ ὅσιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης (1905-1991) καί τό ὑμναγιολογικό του ἔργο. Οἱ νεότερες ἔρευνες

Συμμετοχή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου στό Ζ΄ Διεθνές Ἐπιστημονικό Ἐργαστήριο τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἐστίας, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στο Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης, Αἴθουσα "Στέφανος Δραγούμης" με θέμα:


Ὁ ὅσιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης (1905-1991) καί τό ὑμναγιολογικό του ἔργο. Οἱ νεότερες ἔρευνες