Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΣΤΟ Ζ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

 

                   μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης

Ὁ ὅσιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης (1905-1991) καί τό ὑμναγιολογικό του ἔργο. Οἱ νεότερες ἔρευνες

Ζ΄ Διεθνές Ἐπιστημονικό Ἐργαστήριο τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἐστίας.

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023  ὥρα 19.15

Θεσσαλονίκη.  Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ. Αἴθουσα "Στέφανος Δραγούμης".Ἡ εἰσήγηση τοῦ γέροντος Παταπίου καθώς καί ὅλες οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου θά μεταδίδονται ζωντανά στήν ἡλεκτρονική διεύθυνση 
  www.agioritikiestia.gr/7ergastirio