Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ Ο ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ

 

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου   

Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ

Διαβάστε ὁλόκληρο τό ἄρθρο στό: ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ