Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΗΡΙΚΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

 Τό βυζαντινό παρεκκλήσι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, στό χωριό Συρικάρι τῆς ἐπαρχίας Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κτίστηκε τό 1427.

 Νά σημειωθεῖ ὅτι στό χωριό αὐτό γεννήθηκε καί μεγάλωσε ὁ σύγχρονος ἅγιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός, στόν ὁποῖον καί ἔχει ἀφιερωθεῖ μεγαλοπρεπής ἱερος ναός στό ἴδιο χωριό.