Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση: 1821-2021

Διάλεξη τοῦ γέροντα Παταπίου Καυσοκαλυβίτου μέ θέμα:

Οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες: Φῶς στό σκοτάδι τῆς Τουρκοκρατίας, 

ὑποδείγματα ὑπομονῆς καί πίστεως στόν καιρό τῆς πανδημίας.


Γιά νά παρακολουθήσετε τήν Διάλεξη κάντε κλίκ στήν διεύθυνση: