Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Η ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ἡ τέχνη τῆς καλλιτεχνικῆς φωτογραφίας.

Ἱεροδιάκονος μέ τή διακονική στολή του. Διακρίνονται οἱ δύο μουσαμάδες τοῦ φωτογραφικοῦ ἐργαστηρίου. 

Φωτογραφία συνοδείας τῶν Ἰωασαφαίων. 

Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Ἅγιον Ὄρος. Ἀρχές 20οῦ αἰ.