Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

ΤΡΙΩΔΙΟ ΜΕ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΛΥΒΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 11/24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.