Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Γατο…περπατήματα στή χιονισμένη αὐλή τῆς καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Οἱ Ἁγιορεῖτες ἅγιοι Παΐσιος καί Πορφύριος. Σύχγρονο κέντημα σέ ἐπιτραχήλιο ἀπό ἀτλάζι