Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

ΒΙΒΛΙΟΕΥΧΕΣ

       Ὀμορφαίνουμε τή ψυχή μας 

καί τόν κόσμο 

γύρω μας, 

       διαβάζοντας αὐτόν τόν νέο χρόνο

2019 βιβλία