Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΚΟΥ ΣΚΗΤΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ


  Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΚΟΥ ΣΚΗΤΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ


 Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου ὑπό τόν τίτλο: «Ἡ ἀναγέννηση τοῦ Ἀθωνικοῦ Σκητιωτικοῦ Μοναχισμοῦ κατά τόν 17ο καί 18ο αἰώνα», δημοσιεύθηκε στό ἔργο: Μωϋσέως Ὠδή. Ἀφιερωματικός Τόμος πρός τιμήν τοῦ μακαριστου Γέροντος Μωυσέως τοῦ Ἁγιορείτη, ἔκδ. Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος 2017, σσ. 522-548.