Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ

Ἕνα πολύ ὄμορφα γυρισμένο βίντεο μέ ἐντυπωσιακές ἐναέριες λήψεις ἀπό τό ἱερό νησί τῆς Πάτμου, πού πραγματοποίησε ὁ φιλοαθωνίτης Βασίλης Κωστούλας, ἐπενδυμένο μέ πρωτότυπη μουσική τοῦ Κωνσταντίνου Γούση μέ μελοποιημένους στίχους ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.