Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ

Άρθρο του Gojko Subotic στο βιβλίο:
Ζητήματα Μεταβυζαντινής Ζωγραφικής