Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017

ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου: 

ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ.
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, μοναχοῦ, «Τά εἰκονογραφικά ἐργαστήρια τῶν Καυσοκαλυβίων. Μία πρώτη παρουσίαση», Γρηγόριος Παλαμᾶς 839 (2011) 195-206