Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ἱερομονάχου Παντελεήμονος, Πρός ὑπεράσπισιν τοῦ ἐπιγείου κλήρου τῆς Θεομήτορος
ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ.
ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ΡΩΣΣΙΣΤΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ Ι.Π.
ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 25  1914 
Το Βιβλίο μπορείτε να το δείτε εδώ