Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΝΑΓΙΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΝΑΓΙΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΜΕ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΘΕΟΝΥΜΦΗΣ