Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣἘξαίρετο σύγχρονο ἔργο ξυλογλυπτικῆς διά χειρός τοῦ καλλιτέχνη ξυλογλύπτη μοναχοῦ Πορφυρίου, Γέροντα τῆς Καλύβης Γενεσίου τῆς Θεοτόκου τῆς Σκήτης Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων.