Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί

 Ομιλία Παταπίου μοναχού Καυσοκαλυβίτου
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί» Εικονογραφικές Προσεγγίσεις στο Μυστήριο των Χριστουγέννων