Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Ομιλία Παταπίου μοναχού Καυσοκαλυβίτου: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί» Εικονογραφικές Προσεγγίσεις στο Μυστήριο των Χριστουγέννων


 Ομιλία Παταπίου μοναχού Καυσοκαλυβίτου
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί» Εικονογραφικές Προσεγγίσεις στο Μυστήριο των Χριστουγέννων