Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί» Εικονογραφικές Προσεγγίσεις στο Μυστήριο των Χριστουγέννων

 Ομιλία Παταπίου μοναχού Καυσοκαλυβίτου
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί» Εικονογραφικές Προσεγγίσεις στο Μυστήριο των Χριστουγέννων