Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: "ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ"

Παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Σωτηρόπουλος
 " Μοναστήρια της Μακεδονίας και της Θράκης"