Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΣΤΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ


 νέος γιος τς κκλησίας μας, σιος Πορφύριος, νοιξε στόν καθένα μας μιά νέα προοπτική γιά τό πς νά ζήσουμε ς χριστιανοί μέσα στόν ταραγμένο καί ποπροσανατολισμένο κόσμο μας. Ὁ ἅγιος Πορφύριος συμμερίσθηκε τίς χαρές καί τόν πόνο μας, τίς προσδοκίες καί τίς λπίδες μας. Μς δίδαξε μέσα πό τή ζωή του καί τόν λόγο του τι ἡ ἐν Χριστ ζωή εναι χαρά, λευθερία, ζωή· εναι τό πν, πως μς διαβεβαιώνει διος:
«ταν βρες τόν Χριστό, σο ρκε, δέ θέλεις τίποτ᾿ λλο, συχάζεις. Γίνεσαι λλος νθρωπος. που πάρχει γάπη στόν Χριστό ξαφανίζεται μοναξιά. Εσαι ερηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Οτε μελαγχολία, οτε πίεση, οτε γχος, οτε κατήφεια... χεις τή χάρη καί μπορες λα νά τά ποφέρεις γιά τόν Χριστό. κόμα μπορες νά πάσχεις καί δίκως. ποιος γαπάει τόν Χριστό καί τούς συνανθρώπους του, ατός ζε τή ζωή... ταν λθει Χριστός στήν καρδιά ζωή λλάζει. Χριστός εναι τό πν. ποιος ζε μέσα του τόν Χριστό, ζε πράγματα για καί ερά. Ζε ν γαλλιάσει... Κυριαρχε Χριστός καί λαχτάρα το νεσπέρου φωτός»


Ἀπό τόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου:
ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ. Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ
ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ. ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ. Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2014

Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ