Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

                                                                  Ἁγιορείτικος Λόγος

πέτειος τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του:   Δεκέμβριος 2010-Δεκέμβριος 2014. 

4 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Τά φετινά Χριστούγεννα (2014) συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια πό τήν ναρξη λειτουργίας το ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, το στολογίου τν Φίλων τς Καλύβης γίου κακίου τς Σκήτης Καυσοκαλυβίων το γίου ρους. νός στολογίου μέ θέματα γιορείτικης πνευματικότητας, ίστορίας, παράδοσης καί τέχνης.
Μέ φορμή τήν πέτειο ατή, εχόμαστε σέ λους τούς πισκέπτες το ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ καί τούς ναγνώστες τν κειμένων πού ναρτώνται σ᾿ ατόν, πλούσια τή χάρη το Θεο καί τήν ελογία τς Κυρίας Θεοτόκου, προστάτιδος το γίου ρους.
Σς εχόμαστε πίσης, μέ τίς πρεσβεες τν σίων καί θεοφόρων γιορειτν Πατέρων, τήν αξηση το πνευματικο φέλους καί τς πνευματικς βοήθειας πού προσδοκομε τι ντλετε μέσα πό τά θέματα πού διαπραγματεύεται καί προβάλλει  ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. 
Χρόνια σας πολλά.