Τρίτη 8 Απριλίου 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

«Ἐραστής Σοφίας ὑπό τῶν θείων γραφῶν ὁδηγούμενος ἤγουν Εἰσήγησις Δογματική ἐκτεθεῖσα παρά τοῦ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Σεργίου τοῦ Μακραίου. Ἤδη πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα προτροπῇ τοῦ παναγιωτάτου καί θειωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Κυρίλλου κυρίου κυρίου Κυρίλλου...». Κωνσταντινούπολις 1816.