Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

ΘΕΟΤΟΚΟΣ: Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ. ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΥΡΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΡΑΦΩΝ. ΜΕΛΕΝΙΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Χαράν τοῦ κόσμου τήν λαμπράν, Παρθένε κόρη συλλαβοῦσα, Ἀρχαγγέλου φθέγματι, χαρᾶς ἡμᾶς ἔμπλησον