Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

Εἰς ἐπίσκεψιν πάσης τῆς Αἰτωλίας

Ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Παταπίου Καυσοκαλυβίτου στὴν πρώτη ἡμέρα τῆς Διημερίδος :

«Ἡ Πνευματικὴ Ἀφύπνιση τῆς Ρωμιοσύνης στὴν Αἰτωλία, Ἀκαρνανία καὶ Εὐρυτανία τὴ Μεταβυζαντινὴ ἐποχή: Ἱερές Μονὲς - Ἅγιοι Λόγιοι - Μεγάλοι Δάσκαλοι τοῦ Γένους - Σχολεῖα - Πολιτισμός», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὸ

Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου 2013 στὸ Μεσολόγγι στὴν αἴθουσα τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου Περιφερειακῆς Ἑνότητας Αἰτωλοακαρνανίας (πρώην Νομαρχίας).


Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης
«Εἰς ἐπίσκεψιν πάσης τῆς Αἰτωλίας»


Οἱ σχέσεις τοῦ Ἁγιορείτου Ἰωνᾶ τοῦ Καυσοκαλυβίτου μὲ τὴ μονὴ Γενεσίου Θεοτόκου Παλαιοκαρυᾶς Ζακονίνων