Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Βίβλος ψυχωφελεστάτη περιέχουσα ἀποκρίσεις, διαφόροις ὑποθέσεσιν ἀνήκουσας, συγγραφεῖσα μέν παρά τῶν ὀσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου. Ἐπιμελῶς δέ διορθωθεῖσα καί τῇ τῶν ὁσίων βιογραφία.. παρά... Νικοδήμου Ἁγιορείτου..., Ἐνετίησιν 1816.