Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΒΗΡΙΤΟΥ)

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.


γιορείτικη Πολιτεία, μοναχο ωακείμ βηρίτου (Θεσσαλονίκη 1921)
πό τό : ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «Ο ΑΘΩΣ»,  (μέρος B’)

 1. γιορείτικη Πολιτεία, μοναχο ωακείμ βηρίτου, (μέρος A)