Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝΠαταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, Ἁγιασμένες μορφές τῶν Καυσοκαλυβίων. Τρίτη ἔκδοση Λίγο πρίν τό Πάσχα κυκλοφόρησε ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, σέ τρίτη ἔκδοση, τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου:

Ἁγιασμένες μορφές τῶν Καυσοκαλυβίων.
Ἀπό τόν ὅσιο Μάξιμο ὥς τόν γέροντα Πορφύριο.       

Προ­σφέ­ρον­τας ὁ π. Πατάπιος στούς ἀ­γα­πη­τούς φι­λά­γι­ους καί φι­λά­ρε­τους φι­λο­α­θω­νῖ­τες ἀ­να­γνῶ­στες τό βι­βλίο του αὐτό, εὐχόμαστε ἀ­δελ­φικά νά ἀ­πο­βεῖ μία ἀ­κόμη πνευ­μα­τική πέ­τρα καί θε­μέ­λιο στήν ἐν Χρι­στῷ οἰ­κο­δομή ὅ­λων μας.               


 ΠΑΤΑΠΙΟΥ
 ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ

     Ἁ­γι­α­σμέ­νες μορ­φές
                  τῶν
         Καυ­σο­κα­λυ­βίων

                 Ἀπό τόν ὅ­σιο Μά­ξιμο
               ὥς τόν γέ­ροντα Πορ­φύ­ριο
     Ἔκδοση Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου
            Σειρά: Ἐρημοπολῖτες ἀρ. 9


                   ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ   2013

            

              Περιεχόμενα

Πρόλογος καθηγουμένου Μεγίστης Λαύρας....
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.....................................................
Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία τῆς Σκήτης
   Καυσοκαλυβίων........................

                     ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΓΙΟΙ ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ
  Ὅσιος Πέτρος ὁ Ἀθωνίτης.................
  Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης..................
  Ὅσιος Νήφων ὁ Ἀθωνίτης...........................
  Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης........................
  Ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης.............
  Ὁσιομάρτυς Ρωμανός ὁ Καρπενησιώτης........
  Ὁσιομάρτυς Νικόδημος.................
  Ὁσιομάρτυς Παχώμιος ὁ Ρώσος.........................
  Ὁσιομάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν....

                 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΟΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ
  Παπα-Ἰωνᾶς ὁ Καυσοκαλυβίτης............
  Ἱερομόναχος Πελάγιος, ἡγούμενος τῆς μονῆς
    Προυσοῦ........................
  Ἱερομόναχος Τιμόθεος ὁ Καππαδόκης....
  Ἱερομόναχος Παΐσιος ὁ Μυτιληναῖος

                     ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΕΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ
  Εἰσοδικό στό πνευματικό ὁδοιπορικό τῶν
     Καυσοκαλυβίων κατά τόν 19ο καί 20ό αἰώνα...
  Ὁ γέρων Ἀκάκιος καί ὁ ἱερομόναχος Γεδεών..
  Ὁ γέρων Ἱερόθεος..................
  Χαρίτων ὁ Πνευματικός..............
  Ἡ συνοδεία τοῦ παπα-Χαρίτωνος, ἱερομόναχος
    Κοσμᾶς, ἱεροδιάκονος Δαμιανός καί οἱ 
   μοναχοί Ἀθανάσιος καί Χαρίτων..........
  Ὁ πνευματικός Εὐστράτιος καί ὁ ἱερομόναχος
    Ἀρσένιος....
  Ὁ γέρων Παΐσιος Ὁσιοπατερίτης....
  Ὁ ἱερομόναχος Συμεών.....
  Ὁ γέρων Συμεών.....
  Ὁ γέρων Νικόδημος....
  Ὁ γέρων Μιχαήλ....
  Ὁ γέρων Ἀρσένιος ὁ ξυλογλύπτης.....
  Ὁ ἱερομόναχος Νικόδημος.....
  Ὁ γέρων Νικηφόρος......
  Ὁ γέρων Ἰσίδωρος......
  Ὁ γέρων Χαράλαμπος......
  Ὁ γέρων Διονύσιος, ἀνακαινιστής τῆς μονῆς
    Σταυροβουνίου.....................
  Ὁ γέρων Ἰωακείμ Ραλλίδης.....
  Ὁ ἀρχιμανδρίτης Πανάρετος...
  Ὁ γέρων Ἰάκωβος.........
  Ὁ γέρων Θεόφιλος, ἡ ‘’ἁγία ψυχή’’..........
  Ὁ γέρων Δαβίδ..............
  Ὁ γέρων Γερμανός..............
  Οἱ Ἰωασαφαῖοι................
  Ὁ ἱερομόναχος Ἰωάσαφ ὁ βιβλιοθηκάριος.......
  Ὁ γέρων Μεθόδιος ὁ Μακρυγένης.............
  Ὁ γέροντας μέ τήν μακριά γενειάδα.........
  Ὁ δόκιμος Ἰάκωβος καί ὁ μυστηριώδης ἀσκητής..
  Ὁ γέρων Ἀνατόλιος...................
  Ὁ γέρων Θεόληπτος ὁ Αἰγινίτης................
  Ὁ γέρων Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης......................
  Ὁ γέρων Πέτρος τοῦ Κελλίου τοῦ Ἁγίου Νείλου....
  Ὁ ἱερομόναχος Δοσίθεος...................
  Ὁ γέρων Πανάρετος καί ὁ ἄγνωστος ἅγιος.........
  Οἱ Ἄγνωστοι Ἑρημῖτες τοῦ Ἄθωνα....................
  Ὁ παπα-Νεόφυτος ὁ Καραμανλῆς...................
  Ὁ γέρων Χατζηγιώργης..............................
  Ὁ γέρων Παΐσιος ὁ Λαυριώτης........................
  Ὁ γέρων Πορφύριος..........................................

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ἀρχιμ. Γαβριήλ Διονυσιάτου, Περί τῆς ζωῆς  τῶν
  Πατέρων τῆς ἐρήμου.............
Σημειώσεις.
Κατάλογος φωτογραφιῶν.......................................................
Ἐπιλογή ἀπό τήν ἐργογραφία τοῦ συγγραφέα....