Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΒΗΡΙΤΟΥ)

 Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.


γιορείτικη Πολιτεία, μοναχο ωακείμ βηρίτου (Θεσσαλονίκη 1921)
πό τό : ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «Ο ΑΘΩΣ»,  (μέρος Α’)