Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 Μερική ἄποψη τῆς Μεγίστης Λαύρας μέ τό καθολικό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ἀεροφωτογραφία.
 


Θεοτόκος ἡ Ἐλεοῦσα. Φορητή εἰκόνα διά χειρός Χατζηγεώργη μοναχοῦ. 1862. Εἰκονοθήκη Πρωτάτου. Ἅγιον Ὄρος.