Κυριακή 19 Μαΐου 2013

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Μνήμη ἁγίου Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου κατά τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Πανηγύρεως τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου, κατά τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, οἱ συνεργάτες τοῦ ἰστολογίου ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, τῶν Φίλων τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου εὔχονται σέ ὅλους τούς Προσκυνητές τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῆς Καλύβης καθώς καί στούς ἀναγνῶστες τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, Χρόνια Πολλά καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Ἀκακίου στούς ἴδιους καί τήν οἰκογένειά τους.


Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Φορητή εἰκόνα στό παρεκκλήσιο τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων. Ἔργο Ἰωασαφαίων 1917.


Ἀπολυτίκιον.


Ἦχ. πλ. α΄. Τόν συνάναρχον λόγον

Πρός Χριστόν τόν σωτῆρα πάτερ Ἀκάκιε,
σέ πρεσβευτήν καί μεσίτην ἡμεῖς κεκτήμεθα νῦν,
συμπαράλαβε τούς τρεῖς ὁσιομάρτυρας,
σούς φοιτητάς, τόν Ρωμανόν, καί τόν Παχώμιον ὁμοῦ,
Νικόδημον καί αἰτεῖτε, δωρηθῆναι πλημμελημάτων,
ἡμῶν κινδύνων καί παντοίων δεινῶν.Ἡ ἱερά καλύβη τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου. Ἄποψη ἀπό τήν πλευρά τοῦ Σπηλαίου τοῦ Ἁγίου.