Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ....«Τό μυστήριο τῆς κατά Χριστόν ταπείνωσης εἶναι μεγάλο καί ἄρρητο.
Ἡ ψυχή πού ἀγαπᾶ, ἐπιθυμεῖ γιά κάθε ἄνθρωπο περισσότερα ἀγαθά παρά γιά τόν ἑαυτό της, καί χαίρεται νά βλέπει τούς ἄλλους νά εἶναι πιό εὐτυχισμένοι ἀπό τήν ἴδια, καί θλίβεται ὅταν τούς βλέπει νά βασανίζονται».

                                                                                                                        Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης.