Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου...


Ακολουθία της αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, ψαλλομένη τη Α'Οκτωβρίου, : (ή και Λόγοι τινές Πανηγυρικοί της Θεοτόκου προσετέθησαν) / Συντεθείσα μεν υπό Ιακώβου Μοναχού Αγιορείτου, νυν δε το πρώτον εκδίδοται επιμελεία και δαπάνη του Πανοσιωτάτου Αβερκίου του εκ του ιερου κοινοβίου του Ρωσσικού.


...συντεθεῖσα ὑπό Ἰακώβου μοναχοῦ Ἁγιορείτου (Νεασκητιώτου), ἐν Ἀθήναις 1869.Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


  
Στό ἐργαστήριο τῶν Δανιηλαίων στά Κατουνάκια.
Φωτογραφία: Σ. Λουλακάκης

Διακόσμηση σέ χάλκινη ἐπένδυση στήν εἴσοδο τῆς τράπεζας τῆς μονῆς Κουτλουμουσίου.

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝκόσμος σταται δι τν προσευχν τν γίων. Κα μοναχς κλήθη, να προσεύχηται πρ το κόσμου δι᾿ λου το εναι ατο. Ες τοτο γκειται διακονία ατο κα δι τοτο μ πιβαρύνετε ατν δι κοσμικν μεριμνν. μοναχς φείλει ν ζ ν συνεχε γκρατεί. Ἐὰν μως εναι πησχολημένος ες κοσμικς φροντίδας, τότε ναγκάζεται ν τρώγ πλεον, κα κ τούτου προκαλεται γενικ ζημία, διότι τρώγων πρ τ δέον δν δύναται πλέον ν προσεύχηται, ς φειλεν. χάρις γαπ ν ζ ν πεξηραμμέν δι᾿ σκήσεως σώματι.

Όσιος Σιλουανός Αθωνίτης, Περί των Μοναχών

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ. ΒΕΝΕΤΙΑ 1799. (ΜΕΡΟΣ Ρ')

Ἁγιορείτικη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
Νέον Μαρτυρολόγιον. Ἔκδοση πρώτη. Βενετία 1799. (Μέρος Ρ ,τελευταίο μέρος)

ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΙΒΙΤΟΥ
 


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ. ΒΕΝΕΤΙΑ 1799. (ΜΕΡΟΣ Λ')
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ. ΒΕΝΕΤΙΑ 1799. (ΜΕΡΟΣ Μ')
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ. ΒΕΝΕΤΙΑ 1799. (ΜΕΡΟΣ Ν')
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ. ΒΕΝΕΤΙΑ 1799. (ΜΕΡΟΣ Ξ')
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ. ΒΕΝΕΤΙΑ 1799. (ΜΕΡΟΣ Ο')
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ. ΒΕΝΕΤΙΑ 1799. (ΜΕΡΟΣ Π')  

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. ΒΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου
Ἅγιον Ὄρος.
Βηματίζοντας στόν τόπο καί τήν ἱστορία του
Ἅγιον Ὄρος 2012, σελ. 330Κυκλοφορεῖ στίς ἀρχές Δεκεμβρίου 2012, ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀκακίου Καυσοκαλυβίων Ἁγίου Ὄρους, τό νέο βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου: Ἅγιον Ὄρος. Βηματίζοντας στόν τόπο καί τήν ἱστορία του. Περιλαμβάνει 20 κείμενα μέ ἀναφορά στήν ὑπερχιλιόχρονη ἁγιορειτική πνευματικότητα, ἱστορία, τέχνη καί παράδοση.
Τό νέο βιβλίο ἐγκαινιάζει μία νέα σειρά στίς ἐκδόσεις τῆς Καλύβης, μέ τόν γενικό τίτλο: Ἁγιορείτικος Λόγος. Ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ καί οἱ συνεργάτες τοῦ ἱστολογίου μας εὐχόμαστε τό νέο αὐτό πόνημα τοῦ π. Παταπίου νά εἶναι καλοτάξιδο, πρός ὠφέλεια τῶν ἀναγνωστῶν, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί πρός δόξαν Θεοῦ.