Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΣΤΟ ΕΚΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

10 Δεκεμβρίου, Σάββατο 8 ἡ ὥρα τό βράδυ

στό Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ, αἴθουσα "Στέφανος Δραγούμης".

Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου μεταδίδονται καί ζωντανά μέσω τοῦ συνδέσμου: