Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

 
Στό Ἐπιστημονικό αὐτό Ἐργαστήριο συμμετέχει καί ὁ μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης μέ θέμα:

 "Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ καί τοῦ ἐργαστηρίου του στό Ἅγιον Ὄρος.
 Οἱ νεότερες ἔρευνες".

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, 8.30 τό βράδυ