Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΕΣ ΙΩΑΣΑΦΑΙΟΥΣ (1966-1986)

  Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου

«Ὁ Ἰωάννης Φουντούλης καί οἱ πνευματικές ὁδοιπορίες του στό Ἅγιον Ὄρος, μέσα ἀπό τήν ἀνέκδοτη ἐπιστολογραφία του μέ τούς καυσοκαλυβίτες Ἰωασαφαίους (1966-1986)»

   

Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου δημοσιεύθηκε στόν ἀφιερωματικό τόμο: «Γηθόσυνον Σέβασμα. Ἀντίδωρον τιμῆς καί μνήμης εἰς τόν μακαριστόν καθηγητήν τῆς Λειτουργικῆς Ἰωάννην Φουντούλην (+ 2007)», τόμ Β΄, σελ. 1553-1570.

 Για τη λήψη της μελέτης πατήστε ΕΔΩ.