Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Η ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ  ΤΕΧΝΗ  ΤΟΥ  ΜΗΝΑ
 

Ἡ τέχνη τῆς Λιθογραφίας.
"Ἄθως ΙΙ''. Κώστας Γραμματόπουλος. Λιθογραφία. 1972.