Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 

Σκόπελος. Τό λιμάνι στη γραφική Χώρα. Στό βάθος του ορίζοντα διακρίνεται ο Αθωνας.

Φωτογραφία π. Κωνσταντίνου Καλλιανού